Sohbet muhabbet sohbet
Sohbet Okey Oyna


  • Konu İçeriğini Görebilmek İçin Lütfen Üye Olun. Aksi Takdirde İçeriği Göremezsiniz.

Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri 2

[ZF] Konu Bilgileri

Konu Hakkında Merhaba, tarihinde Rehberlik Odası kategorisinde Üye silindi 150 tarafından oluşturulan Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri 2 başlıklı konuyu okuyorsunuz. Bu konu şimdiye dek 334 kez görüntülenmiş, 0 yorum ve 0 tepki puanı almıştır...
Kategori Adı Rehberlik Odası
Konu Başlığı Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri 2
Konbuyu başlatan Üye silindi 150
Başlangıç tarihi
Cevaplar
Görüntüleme
İlk mesaj tepki puanı
Son Mesaj Yazan Üye silindi 150
Ü

Üye silindi 150

Guest
Öğrencilere Yönelik Rehberlik Hizmetleri 2

DOLAYLI OLARAK ÖĞRENCİYE YÖNELİK HİZMETLER


Müşavirlik (Konsültasyon)
Okul psikolojik danışmanı ile öğrencinin yetişmesinden sorumlu olan kişilerin (psikolojik danışman, öğretmenler, okul idaresi, aile) bir araya gelerek öğrenciye yardımcı olmak için onun gelişimine yönelik fikir alışverişinde bulunmalarıdır. Okulda sunulan rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşmasının birinci koşulu ilgililerin işbirliği içinde çalışmasıdır. Konsültasyon çalışmalarını planlama ve yürütme sorumluluğu okul psikolojik danışmanına aittir. Bu bağlamda okul yöneticilerine öğretmenlere rehberlik hizmetleri konusunda tanıtıcı bilgiler verme, okulda daha etkili bir öğretim ortamı oluşturma, olumsuz öğretmen davranışlarını değiştirme çalışmaları, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere yardım etmek için öğretmenlerle işbirliği yapma, ev ortamında öğrenciyi olumsuz etkileyen koşulları olumluya dönüştürmek için ailelere bilgi verme vb...

Okul PDR Programını Hazırlama: Rehberlik hizmetleri rastgele verilen hizmetler değil, belirli bir plan ve program dahilinde yürütülen hizmetlerdir. Bu program hazırlanırken öğrencilerin ihtiyaçları ve özellikleri, personelin niteliği, okulun amaçları, okulun çevresel özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle her okulun için hazırlanan rehberlik programı kendine özgüdür. Program-Plan hazırlama aşamaları; Okul rehber öğretmeni eğitim-öğretim yılı başında rehberlik planını hazırlar.( eğer okulda rehber öğretmen yoksa Rehberlik ve Araştırma Merkezinden yardım alınır.) Hazırlanan program Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme komisyonu'nda incelenir ve gerekli durumlarda gelen öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılır.Değerlendirilen plan karara bağlanır. Her sınıfın sınıf rehber öğretmeni okul için hazırlanan yıllık rehberlik programı doğrultusunda sorumlu olduğu öğrenciler için yıllık rehberlik hizmetleri planını hazırlar. Hazırlanan ve karara bağlanan program doğrultusunda rehberlik hizmetleri sunulur. Okul PDR programını hazırlamak ve programı yürütmek okul psikolojik danışmanının görevidir ancak bunların yapılmasını sağlamak okul müdürünün görevidir.

Çevre ve Veliyle İlişkiler: Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin etkililiğini arttırmak için, çevre ve veliyle sağlıklı ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi önemlidir. Velilerle ilişkilerin amacı, okul aile işbirliğini güçlendirmek ve velilerin kendi çocuklarını sağlıklı biçimde desteklerine yardımcı olmaktır
Araştırma ve Değerlendirme: Okullarda uygulanan psikolojik danışma ve rehberlik programlarının her yıl geliştirilip yenilenmesi gerekir. Bu programları geliştirme ve yenileme ancak araştırma ve değerlendirme çalışmalarıyla sağlanabilir. Öğrencilerin ilgi, gereksinim ve gelişim durumlarıyla çevresel olanak ve koşullar konusunda araştırma inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması gerekir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin gerçekçi ve etkili olup olmadığı, rehberlik hizmetlerini sunmaya nereden ve nasıl başlanacağı, araştırma ve incelemelere dayalı sayısal veriler ve kanıtlar kullanılarak değerlendirebilir.

TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK
Rehberliğin temel işlevlerinin neler olduğu konusunda uzmanlar tam olarak bir anlaşma sağlayabilmiş değillerdir. Birçok uzmanın görüşüne göre rehberliğin temel işlevlerini ele almaya çalışalım

Uyum Sağlayıcı Rehberlik
Rehberliğin önemli amaçlarından biri bireyin çevresine uyumunu sağlamaktır. Öğrencilerin yeni ortamlara uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı rehberlik hizmetlerine, uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri denir. Uyum sağlayıcı rehberlik hizmetleri öğrencilerde görülebilecek uyum bozukluklarına karşı gerekli önlemleri almaktadır ve yaşanan uyum problemlerinin çözümüne de katkı sağlamaktadır. Örneğin; Oryantasyon hizmetinin temel işlevi uyum sağlayıcılıktır.

Yöneltici Rehberlik
Bireyin başarılı ve mutlu olmasında ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine uygun alan, ders, okul ve meslek seçmesinin rolü son derece büyüktür. Bu amaçla bireye yardımcı olabilmek için yöneltici rehberlik hizmetlerinin verilmesi önemlidir. Bu bağlamda yöneltme ve yerleştirme hizmetleri bu işlevi yerine getirir.

Ayarlayıcı Rehberlik
Okul programlarının bireysel farklılıklara göre geliştirilmesi, kişilerin özel ilgi ve yetenekleri göz önünde bulundurularak eğitim programlarının oluşturulması bu türden bir hizmettir. Ayarlayıcı rehberlik hizmetleriyle psikolojik danışmanlar bireyi tanıma, araştırma değerlendirme ve izleme yoluyla elde ettikleri bilgileri program geliştirme uzmanlarının hizmetine sunarlar ve eğitim programlarının şekillenmesine yardımcı olurlar. Çağımızda yaşanan hızlı değişmeler ve gelişmeler eğitimin planlamasında, müfredat programlarının ve rehberlik programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde rehberliğin ayarlayıcılık işlevinin önemini artırmıştır.

Önleyici Rehberlik
Rehberlik hizmetleri olumlu değişimleri amaçlar ancak rehberlik hizmetleri olumsuzlukların ortaya çıkmasını önleyici bir işleve de sahip olmalıdır. Gelecekte ortaya çıkması istenmeyen olay ya da durumları önlemek ya da gelecekte istenilen bir sonuca ulaşmak için yapılır. Örneğin, sigara ve alkol bağımlığının önlenmesi için yapılan etkinlikler, kişilerarası çatışmaları önlemek için iletişim becerisi kazandırmaya yönelik yürütülen etkinlikler. Önleyici rehberlik, verilen örneklere benzer olumsuz durumlar ortaya çıkmadan ve bu durumların birey üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesini amaçlayanrehberlik çalışmalarıdır. Unutulmamalıdır ki olumsuzlukların ortaya çıkmadan önce önlenmesi, ortaya çıktıktan sonra giderilmesinden daha ekonomik ve daha kolaydır. Rehberliğin önleyici işlevi de bu amaca yönelik bir yardım sunmaktadır.

Geliştirici Rehberlik
Gelişimsel rehberliğin temel işlevi geliştiriciliktir. Geliştirici rehberliğin amacı; bireylerin içinde bulunduğu gelişim düzeyine uygun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Başka bir ifadeyle rehberliğin geliştirici işlevinde bireyin tüm yönleriyle en iyi şekilde gelişmesine yönelik ortamlar sağlamak hedeflenir.

Tamamlayıcı Rehberlik
Modern eğitimde rehberlik hizmetleri eğitim öğretim hizmetlerini tamamlayıcı niteliktedir. Eğitim kurumlarında gerçekleştirilen öğretim etkinlikleri, rehberlik hizmetleriyle birlikte sürdürüldüğünde, eğitimde istenilen kaliteye ve verimliliğe ulaşabilmesi daha kolay olmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirilmelerini ve rehberlikten faydalanmalarını sağlamak gerekir. Örneğin; öğretmenlerin rehberlik bilgi ve becerileri ile donatılmaları rehberliğin tamamlayıcı işlevini yerine getirmektedir.

Kriz Yönelimli Rehberlik
Bu tür bir rehberlik yardımı daha çok beklenmedik bir biçimde aniden ortaya çıkan (acil durumlarda) ve hemen müdahaleyi gerektiren problem durumlarında yapılır. Kriz durumları için öğrenciye psikolojik anlamda destek hizmetleri sunulur. Örneğin, anne babadan birinin kaybı, intihar girişimi, yaşanılan yerde meydana gelen bir deprem...

Çare Bulucu (İyileştirici) Rehberlik
Rehberlik hizmetleri var olan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir işleve de sahiptir. Burada amaç sorunların çözülmesini sağlamaktır. Örneğin, utangaçlık sorunu olan bir kişinin bu sorunu çözmesine yardımcı olma ya da öfkesini kontrol edemeyen bir kişiye öfkesini kontrol edebilmesi için verilen yardımlar bu kapsamda ele alınabilir.

alintı
 
Üst Alt